Coimisiúnú | Léiriúchán | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Léiriúchán

Spriocanna 2019

Sprioc Cine4 – 12ú Lúnasa Sprioc TG4 don ILBF – 2ú Lúnasa Sprioc ILBF – 27ú Meán Fómhar, 2019
Sprioc Sraith Drámaíochta do Dhaoine Óga – 16ú Lúnasa Sprioc TG4 don BAI – 20ú Meán Fómhar Sprioc BAI – 7ú Samhain, 2019

 


Scéim le Sraith Drámaíochta do Dhaoine Óga a fhorbairt

Scéim í seo atá bunaithe ag TG4, an Ciste WRAP, Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) agus Fís Éireann chun forbairt a dhéanamh ar shraith drámaíochta i nGaeilge do Dhaoine Óga, arna scríobh agus arna léiriú ag scríbhneoirí/comhlachtaí a bhfuil ardscileanna cruthaitheacha acu.
Breis Eolas Anseo…


Cine4 (Babhta 4)
Scéim chun scannáin fhada drámaíochta i nGaeilge a fhorbairt.
Glaoch ar iarratais.

Is scéim í seo atá bunaithe ag TG4, Fís Éirinn (FÉ) agus Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) chun tacaíocht a thabhairt do shaothar nua bríomhar fadscannáin as Gaeilge, arna léiriú ag comhlachtaí a bhfuil ard-scileanna cruthaitheachta acu.
Breis Eolas Anseo…


RTÉ ag lorg iarratas maidir le cláir do TG4 faoin réimse ‘Cláir Ghaelige – Ceol Traidisiúnta’

Fáilteoidh RTÉ agus TG4 roimh iarratais ar shraith ceoil thraidisiúnta a bheidh le craoladh i bpríomham craolta ceoil TG4 – 9.30pm Dé Domhnaigh.
Sraith fhuinniúil, fhísiúil a bheidh ann le béim iomlán ar oirfidigh an cheoil. Déanfar an tsraith a thaifeadadh ar an láthair i gceantair éagsúla ar fud na hÉireann agus thar sáile.
Breis Eolas Anseo…


An Ciste Forbartha Idirnáisiúnta Ceilteach

Tá áthas ar BBC ALBA (a bhfuil maoiniú faighte aige ó MG ALBA), S4C, TG4 agus Ciste Craoltóireachta Gaeilge Scáileán Thuaisceart Éireann (ILBF) an dara babhta den ‘Chiste Idirnáisiúnta Ceilteach’ a fhógairt, babhta comhchoimisiúnaithe bliantúil idir craoltóirí agus maoinitheoirí teilifíse sna teangacha Ceilteacha in Albain, sa Bhreatain Bheag, in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann.
Breis Eolas Anseo…


Comhlacht a chlárú nó Iarratas a Uaslódáil

Is féidir áis e-coimisiúnú TG4 a úsáid chun do [ Chomhlacht a Chlárú ] nó/agus do [ Iarratas a Uaslódáil ] anseo.

Fógraíocht