Mír a Dó | Teicneolaíocht ChumarsáideCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Teicneolaíocht Chumarsáide

Caitlín Eile (Mír a Dó)

A: Freagair na ceisteanna

B: An clár is fearr liom

Gan ainm an ruda a rá, déan cur síos ar chlár teilifíse do do pháirtí ranga agus iarr air nó uirthi buille faoi thuairim a thabhairt maidir leis an gclár atá i gceist.

Bain úsáid as na treoracha thíos le cabhrú leat:

  • Abair cén fáth a dtaitníonn nó nach dtaitníonn an clár seo leat
  • cén seánra cláir atá ann
  • na daoine atá sa chlár
  • An t-am a mbíonn sé ar siúl
C: Plé ranga

Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

  • An bhféachann tú ar TG4?
  • An gceapann tú go bhfuil an pobal ag fáil luach a gcuid airgid ar an táille ceadúnais teilifíse? 
  • An bhféachann tú ar mhórán ábhair físeáin ar líne? 
D: Díospóireacht

Ullmhaigh díospóireacht bunaithe ar an rún thíos le do ghrúpa.

Tá drochthionchar ag na meáin ar dhaoine óga.

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.