Mír a Trí | Fadhbanna an Duine ÓigCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Fadhbanna an Duine Óig

Fadhbanna an Duine Óig (Mír a Trí)

Trascríbhinn

– Aoife Ní Shúilleabháin is ainm dom. Táimse ag obair le Aontas (sic) na Mic (sic) Léinn – in Éirinn. Agus ‘’’sé an fadhb (sic) is mó, nó na fadhbanna is mó, a… sóisialta atá ag mic léinn ag plé leis  ná fadhbanna drugaí, nó fadhbanna alcóil agus an piarbhrú a théann leis sin chomh maith. 

– Má cheapaimid nach bhfuil sé ach sna cathracha, táimid ag déanamh ana-dhearúd ar fad.

– An t-imní (sic) is mó atá orainne faoi láthair ná na drugaí nua so atá ag teacht isteach, na drugaí sintéiseacha, nó ‘drugaí dearthóra’ uaireanta a thugtar orthu.

– Ní heol d’éinne cén saghas meascán atá insna drugaí so. Níl a dhóthain eolais i gceist… na dochtúirí ná aon duine atá ag obair sna hospidéil.

– Is dócha go bhfuil sé fíor go bhfuil sórt cultúr ólacháin ragúis sa tír seo. Agus is cuma má théann tú amach le do chairde caithfidh tú, caithfidh tú a bheith freagrach duit féin i ndeireadh an lae.

– Má bhíonn tú riamh ag lorg eolais tá ana-chuid daoine ar fáil i do phobal agus i do scoil go háirithe gur féidir leat ceisteanna a chur orthu – b’fhéidir do threoirchomhairleoirí sa scoil. Chomh maith leis sin, is féidir libh féachaint ar líne ach is éard a mholfainn daoibh ná a bheith ana-chúramach ar fad má tá tú ag féachaint ar líne. Tá ana-chuid eolas (sic) ar líne, mmm… b’fhéidir nach bhfuil cuid dhe fíor, so bí cúramach agus bí muiníneach as na suíomhanna atá (sic) tú ag féachaint orthu. Tá drugs.ie ana-mhaith. Tá tacaíocht acu ón HSE chomh maith anuas air sin so is féidir leat a bheith siúrálta go bhfuil an t-eolas i gceart air sin.

A: Freagair na ceisteanna

B: Fadhbanna sóisialta

Cuir na fadhbanna sóisialta in ord tábhachta, dar leat féin.

 • Drochshláinte de bharr caithimh toitíní
 • Bruscar agus graifítí
 • Coiriúlacht agus foréigean
 • Cultúr an óil
 • Dífhostaíocht
 • Bulaíocht ar líne
 • Bochtanas
 • Drugaí
 • Meabhairshláinte

An bhfuil an liosta céanna ag do pháirtí ranga? Cuir ceisteanna ar do pháirtí ranga maidir lena liosta féin.

C: Díopóireacht

Ullmhaigh díospóireacht bunaithe ar rún amháin ón liosta thíos le do ghrúpa.

 • Ba chóir don rialtas cáin níos airde a ghearradh ar thoitíní le dul i ngleic leis an drochshláinte.
 • Ba cheart pionós géar a ghearradh orthu siúd a tharraigníonn graifítí ar bhallaí ó go scriosann sé ár dtimpeallacht.
 •  Tá fadhb an óil ag creimeadh ár sochaí – ba chóir go n-ardófaí an mhionaois ólacháin go 23.
 • Ba chóir go mbeadh polasaí neamhfhulaingthe i bhfeidhm i dtaobh coireanna atá bainteach le drugaí.

Abhaile


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.