Mír a Trí | Cúrsaí EacnamaíochtaCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Cúrsaí Eacnamaíochta

Buiséad 2017 (Mír a Trí)

Trascríbhinn

– Bhur gcéad fáilte ar ais ’ag Buiséad 2017. Tá méadú céad is a seacht milliún euro ar an gClár Forbartha Tuaithe agus beidh chúig (= ‘cúig’) chéad áit bhreise ar an Scéim Sóisialta (sic) Tuaithe. Tá scéimeanna talmhaíochta cosúil le ‘GLAS’ agus ‘Cúnamh Feirme’ neartaithe agus ciste iasachta nua d’fheilméaraí fógartha.
– [These announcements are the first step on a new road…]
– Briathra an Aire le clos thuas sa Dáil: ach an mbeidh beartais an bhuiséid le brath i gceantracha tuaithe? Ceantracha cosúil le paróiste Múrach anso i gCorca Dhuibhne?
Paróiste ar a luigh an imirice go trom, é gann ar sheirbhísí agus stádas DEIS bronnta ar an scoil áitiúil.
– Bhuel, is dócha, cuireadh feabhas ar an scéim ‘Clár’ anois, agus tá sé sin ana-thábhachtach, abair, ó thaobh na Gaeltachta de. Agus na scéimeanna sóisialta, abair, tá feabhas curtha air sin chomh maith, go bhfuil breis daoine le hearcú an bhliain seo chughainn.
– Ach i ndáiríre abair má chuireann tú sa chomhthéacs é ag dul siar blianta, nílimid ag an leibhéal go rabhamar aige blianta ó shin fós: táimid, táimid, fós ar minus.
– Drochbhliain aimsire, praghas na stoc agus bainne titithe, gan trácht ar ghéarchéim Bhrexit. Bhí feirimeoirí beaga ag súil le faoiseamh.
– Tháinig cúpla rud maith amach as. Tá an GLAS, tá sé feabhsaithe chomh maith ó thaobh na feirmeoirí ag dul isteach ann. Agus ansan tá an Farm Assist méadaithe ábhairín éigin acu ar iasachtaí, an ceann is mó atá tagaithe amach, caseanna speisialta.
– Is dócha go bhfuil sé, níl ann ach céad is a caoga milliún, abair, idir gach aon ní, so níl sé mór ar fad ach cabhróidh gach aon rud a thiocfaidh.
– Caint ar mhóreacnamaíocht sna cathracha ach táid go mór in amhras anso timpeall.
– A Dhiabhail, a bhfeadar, a Sheáin, an bhfuil an boom ag teacht… n’fheadar cad mar gheall ar an mboom Ach ní bheidh sí cosúil leis an mboom a d’imigh ach go háirithe.

A: Freagair na ceisteanna

B: Ag caint leis an Aire Airgeadais

Le do pháirtí ranga, breac síos trí cheist ar mhaith leat a chur ar an Aire Airgeadais maidir le cúrsaí airgeadais in Éirinn sa todhchaí. Léigh amach don rang iad nuair atá sibh críochnaithe agus pléigh na freagraí a mbeifí ag súil leo.

C: Díospóireacht

Ullmhaigh díospóireacht bunaithe ar an rún thíos le do ghrúpa.

Is é an t-oideachas an rud is tábhachtaí do thodhchaí na tíre.

Abhaile


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.