Mír a hAon | Cúrsaí CreidimhCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Cúrsaí Creidimh

Meon na mBan (Mír a hAon)

Trascríbhinn

An bhfuilimid oscailte do chreidiúintí eile?

Táimid oscailte do chreidiúint(í) eile, is dóigh ó Madonna agus an Kabala, agus Tom Cruise leis an Scientology. 

Is dócha go mbíonn spioradáltacht ag teastáil ó gach duine i slí éigint. 

Tuigeann muid anois nach Caitlicigh muid uilig anseo in Éirinn, ach is dócha go bhfuil go leor le foghlaim fós ag go leor daoine faoi na creidimh eile atá sa tír seo.

Ceapaim go bhfuilimid ag éirí níos oscailte sa tír seo de réir a chéile chuig (sic) creidimh éagsúla agus daoine éagsúla agus is rud maith é sin.

Tá go leor creidiúintí eile ann ach ní shin  le rá go bhfuilimid oscailte faoi. Tá a fhios againn go bhfuil siad ach ach, em, dhéarfadh muid, ‘ó is duine acub [= acu] sin é sin.’ Deireann daoine é sin i gcónaí.

Dá rachfása siar caoga bliain agus dá ndéarfá an focal Protastúnach, like, it was ‘the Black Protestants,’ like. Sin é an rud, like. Níor thuigeamar.

Is duine de lucht leanúna Amma Deirdre anois. Deirtear go ndearna Amma croí isteach le beagnach fiche is a sé mhilliún duine.

Nuair a théann tú chuig Amma, tá seans ag chuile dhuine bualadh suas léi. Ní chroitheann sí lámh leat ach beireann sí a croí isteach duit, agus, em, tá sé iontach speisialta. 

In  India, bíonn siad ina seasamh fá choinne deich n-uaire len hí a fheiceáil.

Tá clú agus cáil ar Amma mar gheall ar a hobair dheonach freisin.

Nuair a tháinig an súnamaí rinne sí cuid mhór mhór obair (sic) chomh gasta le cuidiú lena (sic) daoine sin. 

Tá cuid mhór mhór rudaí eagraithe ag Amma agus, ó thaobh cúrsaí sláinte, ó thaobh cúrsaí oideachais, ospidéal mór fosclaithe  thíos in Kerala, Ames Hospital, agus tá sé saor in aisce fá choinne daoine nach bhfuil abálta díol fána choinne. 

Tá Mother Amma iontach tábhachtach i mo shaolsa, mar, tá… achan, chuile lá nuair a smaointím ar an obair atá sí a dhéanamh í féin, beireann sí ionspioráid domh mar dhuine, ní hamháin dom féin ach do dhaoine, na céadtaí mílte daoine insan tsaol. 

A: Freagair na ceisteanna

B: Plé ranga

Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

  • An ndéantar freastal ar an aifreann go forleathan, dar leat?
  • An bhfuil difríocht ann idir an t-aos óg agus a muintir?
  • An bhfuil daoine níos sine níos cráifí, go ginearálta? Cén fáth, meastú?

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.