Mír a Dó | An ScoilCeachtannaTG4 Foghlaim | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

An Scoil

Mír a Dó

Trascríbhinn

– Tá go leor clubanna sa scoil seo. Tá club bricfeasta, tá daltaí a tagann isteach luath sa scoil in ann bricfeasta a ithe ar an scoil. A, club lóin, tá tú in ann lón a fháil sa scoil, agus club staidéir, do daoine (sic) atá ag iarraidh staidéar a déanamh (sic) le haghaidh scrúdú nó obair baile a déanamh (sic) ar an scoil.
– Tá ionad [ionadaí] nó dhó as gach rang ar an gCoiste Gaeilge, ar an gCoiste Timpeallachta… tá Coiste Spóirt againn, Coiste Ceoil, agus, mmm… Comhairle na nDaltaí…
– Tá an-chuid tóir ar an spórt sa scoil seo agus tá peil Ghaelach agus iomáint, a, an-choitianta sa scoil. Imríonn an-chuid daltaí iad agus tá muid an-rathúil mar scoil spóirt; ach chomh maith leis sin déanaimid díospóireacht sa Ghaeilge agus sa Ghearmáinis agus tá foireann fichille, tá foireann cispheile, tá foireann lúthchleasaíochta ann chomh maith.
– Glacann muid páirt i blitz thíos ar an bpáirc. Bíonn comórtais chispheile againn, liathróid láimhe oilimpeach agus comórtas scríbhneoireachta.
– Bíonn ‘An Eolaí Óg’ (sic) ar siúl i mí Eanáir, bíonn an comórtas ‘Scléip’, ceapaim don cheol nua-aimseartha, bíonn comórtais díospóireachta agus scríbhneoireachta agus rudaí cosúil leis sin i gcaitheamh na bliana.
– Tá páirc maith (sic) againn agus chomh maith leis sin, mmm, le déanaí, fuarthas balla iomáint (sic) fiche méadar, nó mar sin de, agus is dóigh liom go bhfuil halla spóirt iontach mór againn freisin. Tá cúirteanna cispheile ann.
– Bíonn cleachtadh cispheile againn gach Dé Céadaoin, bíonn peil againn thíos ar an bpáirc, na bPiarsaigh, díreach trasna an bhóthair, agus is buntáiste mór dhúinne é sin, mar go bhfuil muid in ann dhul síos ann gach Dé Céadaoin ar feadh dhá rang.
– Tá Comhairle na nDaltaí ann. Tá mé mar bhall de. Agus, a, roinnt de na rudaí a chuireann muid ar fáil ná, a, rudaí a chuireann daltaí eile sa scoil ceist orainn chun labhairt leis na múinteoirí chun rudaí a chur ar fáil ar nós micrea-oigheann agus an balla iomáint (sic) a bhfuaireamar (sic) taobh amuigh.
– Tá bosca moltaí againn agus is féidir le haon duine moladh a scríobh agus, dé ghnáth, bíonn an Chomhairle an-mhaith ag fáil rudaí dúinn.

A: Freagair na ceisteanna

B: Na laethanta is fearr de do shaol

Freagair na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.

 • An bhfuil tusa ag déanamh freastail ar scoil aonghnéis nó scoil chomhoideachais?
 • Cé acu is fearr leat?
 • An aontaíonn tú gurb iad do chuid laethanta scoile na laethanta is fearr de do shaol?
 • Céard iad na cuimhní is fearr agus is measa atá agat faoin scoil?
 • Céard ba cheart do scoileanna múineadh do dhaoine óga?
 • An bhfuil rudaí a mhúintear sa scoil nach bhfuil tábhacht ar bith ag gabháil leo, dar leat?
 • Ceard é an rud is tábhachtaí a d’fhoghlaim tusa ar scoil?
 • Cén fáth nach dtaitníonn an scoil le go leor daoine óga, dar leat?
C: Cairde

Freagair na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga. 

 • Céard a dhéanann tú ag am lóin?
 • An bhfuil áiseanna maithe spóirt ar fáil sa scoil?
 • Cé hiad na cairde atá agat ag an scoil?
 • An mbíonn bulaíocht ar siúl i do scoilse?
 • An mbíonn tú ag staidéar le do chuid cairde?
 • An bhfuil gráid mhaithe tábhachtach duitse?
 • An bhfuil tú ag iarraidh dul go dtí an ollscoil tar éis na hArdteistiméireachta?

Ar aghaidh


Is comhthionscnamh de chuid TG4 agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é TG4 Foghlaim.


Féach thíos roinnt rogha clár ó Sheinnteoir TG4. Tuilleadh ar fáil ag www.tg4.tv.