TG4 | Fota Island Resort | Comórtais | Eolas | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Comórtais

Comórtas Fota Island Resort

Bí réidh le málaí an teaghlaigh a phacáil agus bóthar a bhualadh chuig d’oileán príobháideach féin i gcomhar le Fota Island Resort, Corcaigh. Tá saoire 4 oíche do bheirt daoine fásta agus do bheirt leanaí i lóiste féin-fhreastail galánta le buachan. Cuirfear bricfeasta ar fáil gach maidin agus, go deimhin, is tú a bheidh ar do chompord ann. Mar chuid den duais iontach seo tá turas chuig Fam Fun in ionad eachtraíochta an ionaid saoire, Fota Island Adventure, agus cuirfear dinnéar ar fáil sa Fota Restaurant ar cheann de na tráthnónta is mian leat chomh maith.

I gcoill tuaithe in aice an chladaigh agus laistigh de thimpeallacht nádúrtha Fota Island Resort atá Fota Island Adventure suite. Tá réimse gníomhaíochtaí ar fáil a mbainfidh an teaghlach ar fad sult astu agus is cinnte go mbeidh a gcroíthe ina mbéil dá mbarr. Ní neart le cur le chéile é ag Fota Island Adventure agus sibh ag tógáil foscadán, ag cur síos tinte agus ag glacadh páirt i ngníomhaíochtaí spreagúla ar nós folach bíog míleata agus boghdóireacht.

Mura mbeidh sé d’ádh ort an duais seo a bhuachan, féadfaidh tú breis eolais a fháil maidir leis na pacáistí iontacha atá ag Fota Island Resort do theaghlaigh. Glaoigh ar an bhfoireann áirithinte ar 021 4883700, nó seol ríomhphost chuig reservations@fotaisland.ie nó téigh chuig www.fotaisland.ie chun breis eolais a fháil.

An Duais

Tá saoire 4 oíche do bheirt daoine fásta agus do bheirt leanaí i lóiste féin-fhreastail galánta le buachan. Cuirfear bricfeasta ar fáil gach maidin agus, go deimhin, is tú a bheidh ar do chompord ann. Mar chuid den duais iontach seo tá turas chuig Fam Fun in ionad eachtraíochta an ionaid saoire, Fota Island Adventure, agus cuirfear dinnéar ar fáil sa Fota Restaurant ar cheann de na tráthnónta is mian leat chomh maith.
 

Buaiteoir: Ann Sweeney, Caisleán an Bharraigh, Co. Maigh Eo

Comhghairdeas leat!
 

Dáta deiridh Meánoíche 19ú Eanáir 2020
 

Tá feidhm le Téarmaí agus coinníollacha. 4 oíche Leaba & Bricfeasta agus dinnéar amháin trí chúrsa do bheirt (2) daoine fásta agus do bheirt (2) leanaí i lóiste féin-fhreastail agus 4 thicéad do Fam Fun ag Fota Island Adventure atá sa duais. Beidh seo faoi réir ticéid a bheith ar fáil, ní féidir ticéid a aistriú agus ní bheidh siad bailí faoi Nollaig, Oíche Chinn Bhliana, deireadh seachtaine saoire bainc ná aon saoire séasúrach eile.


Téarmaí agus coinníollacha
Beidh seo faoi réir ticéid a bheith ar fáil, ní féidir ticéid a aistriú agus ní bheidh siad bailí faoi Nollaig, Oíche Chinn Bhliana, deireadh seachtaine saoire bainc ná aon saoire séasúrach eile.