18.01.17 – Lá na Léiritheoirí | 2017Nuacht RáitisPreas | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

2017

Straitéis nua clár agus mór-bhabhtaí coimisiúnaithe seolta


D’fhoilsigh Ardstiúrthóir nua TG4 Alan Esslemont cur chuige nua do chlársceideal na seirbhíse agus é ag labhairt i gcathair na Gaillimhe inniu le soláthraithe clár an chainéil ag Lá na Léiritheoirí, ócáid eolais agus chumarsáide don earnáil neamhspleách.

Beidh luach na milliún euro leis na conarthaí coimisiúnaithe ollsoláthair atá fógraithe ag TG4 inniu agus iad ar fáil i gceithre réimse clár (Cláracha, Gradam Ceoil TG4, Drámaíocht agus Ildána).  Tá tréimhse ráithe ag an earnáil neamhspléach le iarratais a dhréachtú agus a bheachtú sna réimsí atá ar tairiscint ag an gcainéal.  Tá sonraí faoi na réimsí seo agus treoir maidir le hullmhú iarratais ar fáil ag https://www.tg4.ie/ga/leiriuchan/coimisiunu/

D’fhreastail suas le 200 ionadaí ón earnáil léiriúcháin ar ócáid an lae inar chuir an tUasal Esslemont a straitéis clár i láthair na soláthraithe agus inar leagadh amach cúlra na n-ollsoláthar atá fógraithe.

Ina chuid cainte leag sé béim ar an mbonn páirtíochta atá mar bhunús le TG4 – foilsitheoir/craoltóir a fhaigheann a chuir ábhair ón earnáil neamhspleách agus ó RTÉ.    Mheabhraigh sé gurb é leas an uile pháirtí go mbeadh bonn inmharthana faoin earnáil neamhspleách, go háirithe sa nGaeltacht agus gur le coimisiúin ollsoláthair mórscála, ilbhliana is fearr is féidir sin a bhaint amach.   “Is tréimhse chorrach chinniúnach í seo don chraolachán poiblí agus don earnáil léiriúcháin in   Éirinn,” a dúirt sé “agus leis an gcur chuige seo, tá TG4 ag deimhniú go ndéanfaimid ár gcuid féin chun bonn seasmhach a chur faoin earnáil neamhspleách le múnla a chinntíonn fostaíocht leanúnach san earnáil agus a oibríonnn go maith do na craoltóirí sna tíortha Ceilteacha eile”.

Dheimhnigh an tArdstiúrthóir go mbeidh TG4 ar iarraidh  ar an Aire Cumarsáide maoiniú dothanach poiblí a sholáthar do TG4, bonn ilibhliana a chur faoin maoiniú, mar atá ceadaithe sa reachtaíocht agus mar atá TG4 a dhéanamh leis an bpróiseas coimisiúnaithe anois.  Mhol sé freisin go mbeadh an leibhéal maoinithe a fhaigheann an cainéal ar aon leibhéal ar a laghad leis an leibhéal a bhí ann sular tharla an cúlú eacnamaíochta.

Breis Eolas:

Linda Ní Ghríofa TG4    087-9172864  linda.ni.ghriofa@tg4.ie

Cuir aithne orainn:

Fógraíocht