Folúntais | Corparáideach | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Corparáideach


Oiliúint TG4


CEARDLANN:   SCÉALAÍ FÍSE

Tá TG4 ag eagrú ceardlanna le painéal Scéalaithe Físe a fhorbairt, daoine a bheadh ábalta  scéalta a chruthú agus a chur in eagar, ag úsáid fón póca,  le foilsiú ar ardáin shóisialta TG4, Molscéal agus BLOC ina measc.

Má tá cumas scéalaíochta ionat agus fonn ort scileanna MOJO a fhoghlaim, déan teagmháil linn.

Beidh na ceardlanna á reáchtáil le linn na Márta.  Ar an chúrsa, tabharfar léargas ar conas scéalta a aimsiú agus a insint go físiúil mar aon le scileanna Mojo (pacáistí a chur le chéile ag úsáid fón cliste).  Beidh na seisiúin traenála seo faoi stiúir Glen Mulcahy, stiúrthóir Titanium Media agus bunaitheoir Mojocon agus Seán Mac an tSíthigh;  iriseoir físe le Nuacht TG4.

Is deis iontach í seo do dhaoine a bheadh ag tosú san earnáil Físe, nó do dhaoine atá gníomhach ag riaradh nó páirteach in ócáidí Pobail.  Bheadh fáilte ar leith roimh dhaoine atá lonnaithe sna Gaeltachtaí nó atá gníomhach i bpobail Ghaeilge.

Le hiarratas a dhéanamh, seol chugainn cuntas gearr ort féin,  mar aon  le  scéal físe nóiméad go leith (1’30”) ar fad faoi aon ábhar spéise atá agat.

Seol isteach an mhír chuig: eolas@tg4.ie

Spriocdáta le iarratas a dhéanamh ar an cheardlann:  Dé Céadaoin 21/02/18.

Céard iad na Scéalaithe Físe?

SCÉALAÍ  FÍSE

Fáiltíonn TG4 roimh scéalta físiúla atá pobalbhunaithe le roinnt ar na meáin shóisialta ag TG4, go mórmhór ar na hardáin shóisialta Molscéal agus BLOC

Ba mhaith linn scéalta físiúla as Gaeilge a chur ar fáil d’ár lucht leanta ar na Meáin Shóisialta; scéalta a thugann léargas ar an phobal agus ar an saol inár dtimpeall.

Táimid ag lorg scéalta atá  Siamsúil, spreagúil, mealltach, nó a thugann eolas úsáideach.

Íoctar as aon scéal oiriúnach, a fhoilsítear ar na hardáin shóisialta againn.

Cén cineál scéalta atá ag teastáil?

MOLSCÉAL:

Tá scéalta Molscéal dírithe ar an chroí lucht féachana, iad siúd a bhfuil an Ghaeilge mar ghnáth-theanga labhartha acu.

Táimid ag lorg:  Scéalta pobail a thugann léargas ar ócáid nó ar imeacht phobail nó a léiríonn gné ar leith den saol Gaelach / Gaeltachta.

Tuilleadh eolais:  deirdre.ni.choistin@tg4.ie

BLOC:

Tá BLOC dírithe ar lucht féachana 18 – 34 bliain, an aos atá ‘ faoi bhláth’

Scéalta físiúla atá uainn, a thugann léargas ar shaol agus ar shainspéiseanna dhaoine óga atá ag tosú amach agus ag baint súp as an saol.

Tuilleadh eolais:  caroline.ni.dhubhchoin@tg4.ie

Fógraíocht