Ceoltóir Óg na Bliana | Conor Connolly | Gradam Ceoil TG4 2019 | TG4 Skip to main content
Menu

Gradaim 2019

Ceoltóir Óg na Bliana

Rugadh Conor ar an 30 Bealtaine 1993 agus is as paróiste Dhroichead an Chláirín i ndeisceart na Gaillimhe é. Is duine de thriúr deartháireacha é, a d’fhás aníos ag obair ar fheirm. Cé nach gcasann aon duine eile den chlann ceol ar bith, bhíodh ceol traidisiúnta ar an raidió nó ar an teilifís sa bhaile i gcónaí ag a thuismitheoirí, Anne agus Patrick.

Conor Connolly

Ardlua

Is as deisceart Chontae na Gaillimhe do bhuaiteoir cheoltóir óg na bliana.  Seinneann Conor an bosca ceoil agus is amhránaí é chomh maith. Tá a chuid ceoil agus a chuid amhrán fréamhaithe ina chontae dúchais – luann sé Joe Cooley, Charlie Harris, P.J. Conlon,   chomh maith le Tony Mac Mahon ar roinnt de na boscadóirí is mó a raibh tionchar acu air.  Cuireann sé a chroí agus a anam ann nuair a bhíonn sé ag seinm, agus is léir go bhfuil tuiscint bhreá agus meas mór aige ar an traidisiún agus ar na boscadóirí ónar fhoghlaim sé a cheird.  Tá seinnte aige cheana féin le roinnt de na ceoltóirí traidisiúnta is fearr aithne atá ann sa lá atá inniu ann agus tá ardmheas acusan air, agus tá meas chomh maith air i measc na gceoltóirí a aois féin.  Tá sé ar dhuine de na boscadóirí is traidisiúnta agus is stuama na glúine seo agus tá sé ina ábhar inspioráide ag go leor.  Ceoltóir óg TG4 2019 – Conor Connolly

 

Biog

Rugadh Conor ar an 30 Bealtaine 1993 agus is as paróiste Dhroichead an Chláirín i ndeisceart na Gaillimhe é. Is duine de thriúr deartháireacha é, a d’fhás aníos ag obair ar fheirm. Cé nach gcasann aon duine eile den chlann ceol ar bith, bhíodh ceol traidisiúnta ar an raidió nó ar an teilifís sa bhaile i gcónaí ag a thuismitheoirí, Anne agus Patrick. Thosaigh sé ag seinm ar an bhfeadóg stáin ag aois a 8, i scoil náisiúnta Cill Fhínín agus le spreagadh óna thuismitheoirí bhog sé ar aghaidh go dtí an bosca ceoil ag dhá bhliain déag, ag freastal ar ranganna leis an múinteoir Mary Murray i mBaile Átha an Rí. Ansin chuaigh sé chuig Scoil Cheoil Anne Conroy Burke agus Joe Burke i gCillín a Díoma, gar do Bhaile Locha Riach ar feadh roinnt blianta agus é ag seinm leis an gcraobh áitiúil de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann i gCillín a Díoma agus ceoltóirí eile as an áit ar feadh an ama.

Nuair a bhí sé amach sna déaga chuala sé Joe Cooley ag ceol den chéad uair, chomh maith le boscadóirí eile ar nós Tony MacMahon, Fiachna Ó Mongáin agus Eoin O’Neill, rud a spreag é chun athrú ón stíl seanbhunaithe seinnte B/C chuig an gcóras C#/D. B’iontach an inspioráid agus ugach dó freisin, Charlie Harris, a bhí ina chónaí in aice láimhe agus a chuir ceol ón ré 78rpm agus ceoltóirí eile, ar a shúile dó, macasamhail P.J Conlon as Baile an Mhuilinn, Co. na Gaillimhe agus sároirfidigh fidle Shligigh James Morrison, as Cill Luaithreann agus Lad O’Beirne, mar aon le leithéidí Joe Derrane agus grúpaí cosúil leis an Lough Gill Quartet le Bill Harte agus Sonny Brogan. Is féidir rian na bpíob uillinn a bhrath ina chuid ceoil freisin, go háirithe tionchar Willie Clancy, Seamus Ennis, Seán McKiernan agus Jimmy O’Brien Moran.

 

Tá Conor i ndiaidh a bheith ag casadh agus ag múineadh ag cuid mhaith de na féilte Cheol Traidisiúnta sa bhaile agus i gcéin, ar a n-áirítear an Rencontres Musicales Irlandaises De Tocane san Fhrainc, Féile Idirnáisiúnta Ceoil na Fiacaile, Scoil Cheoil na Botha i Muineachán, Féile Ceoil Cooley-Collins an Ghoirt agus an Fhéile Traidphicnic sa Spidéal. Bhí sé ina cheoltóir cónaitheach chomh maith don tsraith coirmeacha ceoil, ‘Tunes in the Church’, a bhí ar siúl i gcathair na Gaillimhe le linn an tsamhraidh i 2016.

I measc na mbuaicphointí a bhí aige ina shaol ceoil go dtí seo, luann sé seinm in éineacht le Ronan O’Flaherty agus Brian McGrath ag Féile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe 2018 agus le Frankie Gavin, Joe Burke agus Pádraic O’Reilly in “Accordion to Joe – A tribute to Joe Cooley, Joe Derrane and Joe Burke” ag Fleadh Cheoil na hÉireann, in Inis in 2017. Bhí sé páirteach freisin i gcláir ar TG4, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus Clare FM roimhe seo.

Tá Conor lonnaithe go lánaimseartha i nGaillimh, áit a mbíonn sé ag casadh mórán gach Aoine agus Satharn i dteach tábhairne Tigh Chóilí. Tá ceol Conor bríomhar agus lán de bheocht agus chuirfeadh sé boscadóirí aitheanta na Gaillimhe a chuaigh roimhe, i gcuimhne duit. Tá tuiscint dhomhain aige ar an traidisiún. Is minic é le cloisteáil ag gabháil fhoinn, nó i mbun tionlacain freisin. Mar a deir sé féin….

“Ní imrím CLG agus ní fear taistil mé, faraor. Bhí mé san Fhrainc agus sa Danmhairg ag casadh ceoil. Is é an ceol féin, bun is barr liom”.

 

Físeáin ar Fáil