TG4 | Nuacht | Brandaí Eile | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Nuacht TG4

 
Ceiliúradh solúnta déanta ar Aone an Chéasta ar fud na cruinne ainneoin Covid 19
An Taoiseach ag fógairt srianta ar lean go dtí 05 Bealtaine.
Aontas Múinteoirí Éireann agus Cumann Meánmhúinteoirí Éireann le machnamh a dhéanamh ar dhátaí agus cur chuige nuafhógartha Ardteiste
Scrúduithe Stáit curtha ar athló do dtí mí iúil nó mí Lúnasa.
Lean formhór an phobail treoir na nGardaí agus an rialtais agus d'fhan siad sa bhaile. Sin an fhianaise a bhí le sonrú i nDún na nGall - láithreacha saoire ar nós Dún Fionnachaidh in iarthuaisceart Dhún na nGall, folamh, tréigthe
Tá scuainí fada trachta á dtuairisciú áit a bhfuil pointí seiceála ag na Gardaí i nDún na nGall
Fearas speisialta aerálaithe á dtáirgeadh i nGaeltacht Mhúscraí. An comhlacht Mark Éire BV atá ag tabhairt faoi aerálaithe a tháirgiú d'ospidéil sealadacha le dul i ngleic le Covid 19
In Ospidéal beaumont Bhaile Átha Cliath atá an líon is mó cásanna deimhnithe den Choróinvíreas le 132 othar
Seirbhísí iomlána ar fáil do dhaoine atá ag fulaing ciapadh nó foiréigin baile. Ní bhaineann an srian taistil 2km leo a deir Ard-Rúnaí Cúnta Roinn an Taoisigh Liz Canavan
Teachtaireach Cásca sholúnta agus a léiríonn comhbhá leis an bpobal eisithe ag uachtarán na hÉireann
Gardaí ag cur rialacha taistil nua, FANACHT i bhfeidhm.
Príomh-Oifigeach Leighis na Roinne Sláinte, an Dr Tony Holohan
Debenhams lena siopaí in Éirinn a dhúnadh go buan
Níl aon duine básaithe ar na bóithre le beagnach coicís
Dónall Ó Braonáin, Sign Workx
An chairt is deireanaí ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí
In Éirinn a tholg thart 4,000 duine an coróinvíreas
Príomh-Oifigeach Leighis na Roinne Sláinte, an Dr Tony Holohan
Pointí seiceála ar fud na tíre le cosc a chur ar thaisteal
Ospidéal an Mater, Baile Átha Cliath
Ospidéal Leitir Ceanainn
Soláthraí: Nuacht RTÉ/TG4