Folúntais | Traenáil & Forbairt | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Traenáil & Forbairt

Folúntais

Déantar gach folúntas i TG4 a fhógairt ar an leathanach tg4.ie/foluntais.


OIFIGEACH FORBARTHA TEILIFÍSE FAOI OILIÚINT

Cuirfear fáilte roimh iarratais do Oifigeach Forbartha Teilifíse faoi Oiliúint le Telegael ag obair ar léirithe do TG4 maraon le RTÉ agus go hIdirnáisiúnta.
Is deis mhaith í seo le taithí ghairmiúil a fháil do dhuine a bheadh ag tosnú amach sa tionscail agus suim ar leith acu i bhforbairt smaointe agus formáidí nua agus in obair léirithe a bhaineann le comhléiriúcháin idirnáisiúnta. Breis Eolas.
 


OIBREOIR OB FAOI OILIÚINT

Cuirfear fáilte roimh iarratais d’oibreoir OB faoi oiliúint le Nemeton ag obair ar bheochraolta spóirt do TG4.
Is deis iontach í seo do dhuine a bheadh ag tosnú amach sa tionscal agus suim ar leith acu i réimse na mbeochraolta spóirt. Beidh an té a cheapfar ag fáil taithí i mbunscileanna OB agus taithí phraicticiúil i réimsí graificí, físmheascadh agus stiúrú. Is post lán-aimseartha ar chonradh bliana (12 mí) é seo, lonnaithe sa Rinn i gCo. Phort Láirge. Breis Eolas.
 


LÉIRITHEOIR CÚNTA TEILIFÍSE

Tá Red Shoe Productions ag lorg Léiritheoir Cúnta Teilifíse.
Is post lán-aimseartha an chonradh bliana (12 mí) é seo, lonnaithe sa Rinn, Co. Phort Láirge. Beidh an té a cheapfar ag obair le Red Shoe Productions ag léiriú cláir i réimsí Ealaíona agus Ceoil, Gradam Ceoil TG4 ina measc. Is deis iontach í seo le taithí gairmiúl a fháil san earnaíl cruthaitheachs seo. Breis Eolas.
 


CRIÚ Á LORG AG ROS NA RÚN

Tá Ros na Rún ag lorg iarratais ó chriú do Sraith 24, a bhéas á léiriú ó mhí Lúnasa 2019 ar aghaidh.

Cuirimid fáilte roimh iarratais i ngach rannóg ach go háirithe Fuaim, Smidiú, Stáitse, Léiriúcháin, Eagarthóireacht agus Dearadh. Seol do CV mar aon le litir iarratais chuig leiriuchain@rosnarun.com roimh an Aoine 26 Aibréan 2019.

Cuirfear fáilte roimh iarratais i nGaeilge. Is fostóir comhionnanais é Ros na Rún.
 


Chomh maith leis sin, bíonn na folúntais reatha le feiceáil ar láithreáin ghréasáin ar nós:
 
Peig.ie   

Tuairisc.ie   

UnaG.ie   
 
 
IFTN.ie   
 
 
ILBF.ie   

Advertisement