TG4 | News | Other Brands | Irish Television Channel, Súil Eile Skip to main content
< back to TG4.ie

Irish News

 
€26 milliún breise do straitéis gheimhridh na n-ospidéal
Kevin Lunney
Straitéis nua do dhaoine gan dídean molta
Suirbhé neamhspleách ar dhroichid i gCeantar na nOileán á lorg
Láthar na tionóisce
Maria Baley
Feithiclí agus earraí eile tógtha ag Gardaí i roinnt contaetha
Niall Tóibín
Sláinte an phobail i mbaol mar gheall ar shéarachas gan chóireáil
Ciarán McDonagh
Noel Grealish TD
Fiosrúchán poiblí maidir le líomhaintí faoi mhí-úsáid ghnéis sna gasóga á éileamh
Tá an fógra chun uisce a fhiuchadh i gContae Bhaile Átha Cliath, Chill Dara agus na Mí tagtha chun deiridh
Tá athbhreithniú le déanamh ar an gcóras atá á úsáid sa Dáil chun cuntas a choimeád de thinreamh na dTeachtaí Dála.
Tá beirt fhear gafa maidir le léar mór gunnaí agus armlón a dtángthas orthu le linn cuardach i nDroichead Átha. Thángthas ar chócaon agus cannabas gur fiú €1.5m iad le linn na gcuardach freisin.
Dé réir suirbhé a rinneadh ar an gclár raidió Today with Seán O'Rourke ar RTÉ, deir breis agus leath de na Teachtaí Dála i nDáil Éireann gur bagraíodh an bás orthu.
Beidh ar an stát €15,000 sa mbreis a íoc go laethúil go dtí go gcomhlíonfaidh siad a ndualgas i leith na feirme gaoithe i nDeisceart Chontae na Gaillimhe
Tá leanbh, 6 seachtainí d'aois, in Ospidéal Shráid an Teampaill i mBÁC tar éis eachtra i dteach i gContae na Mí inné
D'fhreastail criúanna de chuid Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath ó Shord, Fionnghlas agus Cill Bharróg ar an tine ar Bhóthar Shoird
Soláthraí: Nuacht RTÉ/TG4