Vacancies | Corporate | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Corporate

Aturnae Páirtaimseartha

Conradh Bliana

TG4 an tseirbhís náisiúnta teilifíse Gaeilge atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe.   Is corparáid phoiblí craolacháin í TG4 a bhunaigh an Rialtas agus atá á maoiniú aige.  Is é an tAire Cumarsáide a cheapann Bord TG4.   Tá an cainéal ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an Idirlíon.  Is foilsitheoir/craoltóir é a fhaigheann formhór a chuid ábhair ón earnáil léiriúchán neamhspleách, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige.  Is mian le TG4 Aturnae Páirtaimseartha a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe 2 lá (nó a chomhionann) sa tseachtain chomh maith le laethanta eile chun saoire bhliantúil a chlúdach de réir mar is gá.    Is conradh aon téarma 12 mhí atá i gceist.  Íocfar tuarastal de réir taithí iarrthóirí.  Beidh an duine a roghnófar freagrach don Stiúrthóir Dlí.

Beidh an té a cheapfar freagrach as an obair seo a leanas maille le cúraimí eile:

 • Conarthaí a dhréachtú, idirbheartaíocht a dhéanamh orthu agus iad a athbhreithniú
 • Comhairle dlí a thabhairt don eagraíocht lena n-áirítear comhairle i ndáil le saincheisteanna soláthair agus fostaíochta
 • I ndiaidh tréimhse ghearr ionduchtúcháin, ábhar a léirítear sa teach a athbhreithniú sula gcraoltar é.
 • Bheith ar dhuine den fhoireann idirbheartaíochta maidir le saincheisteanna mar a thiocfadh siad chun cinn

Riachtanais don Phost

 • Aturnae a cháiligh i bPoblacht na hÉireann
 • Taithí shuntasach i ndiaidh cáilíocht a bhaint amach
 • Scileanna iontacha idirphearsanta chomh maith le cumas dea-chaidrimh ghairmiúla a bhunú laistigh den eagraíocht agus lasmuigh di.
 • A bheith tionscantach agus scileanna maithe réiteach fadhbanna
 • Dea-scileanna dréachtaithe agus a bheith pointeáilte
 • Dea-scileanna cumarsáide, idir scríobh agus ó bhéal
 • Scileanna ríomhaireachta (i.e. Word, PowerPoint etc)
 • Dea-scileanna bainistíochta ama agus eagrúcháin
 • A bheith ábalta oibriú as a stuaim féin agus mar dhuine d’fhoireann freisin.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge líofa ag iarrthóirí, idir scríobh agus ó bhéal.

 

Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie nó chuig Oifig an Ardstiúrthóra, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 X4T0, roimh 4pm Dé hAoine an 8ú Márta 2019.

 

Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.  Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.

Advertisement